Wybrane prace zrealizowane w ostatnim okresie

Nazwa projektu

Zleceniodawca

Okres realizacji

Typ obiektu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa budynku biurowo - magazynowego KSB Leszno"

KSB 2020 Biurowo - magazynowy

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Budowa nowej hali P2 wraz z przebudową istniejącej hali P3 GLS Głuchowo" 

GLS

2019 - 2020

Biurowo - magazynowy

Kierowanie pracami branży elektrycznej przy inwestycji "Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią" - Szpital w Puszczykowie S.A.

WEGNER

2018-2020

Szpital

Okresowe przeglądy budynku produkcyjnego z częścią biurową

GreenFactory

2014 - 2020

Zakład spożywczy

Okresowe przeglądy budynku biurowo - magazynowego

MetalWork

2015 - 2020

Biurowo - magazynowy

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania

"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa, ETAP I Lwówek - Krobia" o długości 113 km, w zakresie branży AKPiA i teletechniki

ILF

GazSystem

2016 - 2019

Gazociąg