Wybrane prace zrealizowane w ostatnim okresie

Nazwa projektu

Zleceniodawca

Okres realizacji

Typ obiektu

Okresowe przeglądy budynku produkcyjnego z częścią biurową

GreenFactory

2014 - 2018

Zakład spożywczy

Okresowe przeglądy budynku biurowo - magazynowego

MetalWork

2015 - 2018

Biurowo - magazynowy

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania

"Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa, ETAP I Lwówek - Krobia" o długości 113 km, w zakresie branży AKPiA i teletechniki

ILF

GazSystem

2016 - 2018

Gazociąg