Wybrane projekty zrealizowane w ostatnim okresie

Nazwa projektu

Inwestor

Okres realizacji

Typ obiektu

Wykonanie projektu branży elektrycznej dla zadania "Budowa przyłącza energetycznego SN 15kV do SP Różańsko 1, 3k, 4"

PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej

Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania "Modernizacja systemów sterowania Ośrodka Grupowego Grochowice"

PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego

Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania "Modernizacja systemów sterowania Ośrodka Grupowego Niechlów"

PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego

Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania "Modernizacja systemu sterowania pracą zestawu tłocznego Tłoczni Gazu Wilków"

PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego

Wykonanie projektu branży AKPiA dla zadania "Modernizacja systemów sterowania pracą zestawów tłocznych Tłoczni Gazu Bogdaj-Uciechów-Czeszów"

PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego

Projekt branży AKPiA oraz System Sygnalizacji Pożaru dla zadania "Zagospodarowanie odwiertu Dzieduszyce 11k" wraz z modernizacją systemu sterowania OP Dzieduszyce

PGNiG S.A. 2019 Kopalnia gazu ziemnego

Projekt branży elektrycznej "Zasilanie rozdzielnicy Żurawia Pompowego ropy naftowej"  OG Dębki - KRNiGZ Gorzysław

PGNiG S.A. 2018 Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej

Projekt branży elektrycznej wymiany mieszadła bocznego dla zadania "Remont zbiornika ropy naftowej V=5000m3"

PGNiG S.A. 2018 Terminal Ekspedycyjny Wierzbno

Projekt wykonawczy branży elektrycznej "Przebudowa instalacji elektroenergetycznej I Ośrodek Grupowy Kopalni Gazu Ziemnego Bogdaj-Uciechów-Czeszów"

PGNiG S.A. 2018 Kopalnia gazu ziemnego

Projekt wykonawczy branży elektrycznej "Detekcja wycieku zbiorników magazynowych ropy naftowej TK-625A i TK-625B z zastosowaniem systemu TraceTek w Kopalni Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Dębno"

PGNiG S.A. 2018

Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej "Wymiana oświetlenia pomieszczeń magazynu i wiaty silosu sadzy" 

Stomil-Poznań S.A. 2018

Przemysł oponiarski

Projekt wykonawczy "Detekcja oparów pod kabinami lakierniczymi"

SRG Global sp. z o. o.

2018

Lakiernia

Projekt wykonawczy "Instalacja zasilania rezerwowego i gwarantowanego budynku Urzędu Gminy Przemęt"

Urząd Gminy Przemęt

2017

Administracja publiczna

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej: 

 "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław - odwiert Miłosław 5k/H"

PGNiG S.A.   

FX ENERGY SP Z O. O.

2017

Kopalnia gazu ziemnego

Instalacja oświetlenia kontenera technologicznego w strefie zagrożenia wybuchem oraz instalacji siły w kontenerze AKPiA SRP Piła

GazSystem

2017

Stacja redukcyjno - pomiarowa

Wykonanie projektów ochrony odgromowej dla obiektów zakładu CENOS w Wrześni wraz z analizą ryzyka oraz obliczeniem odstępów separacyjnych

CENOS SP. Z O. O.

2017

Przemysł spożywczy

Wykonanie projektów branży elektrycznej, AKPiA wraz z serwerowym systemem  SCADA, teletechniki wraz z łącznością światłowodową, ochroną katodową dla zadania:

"Budowa gazociągu relacji OG Radlin II - OC Radlin I"

PGNiG S.A.   

FX ENERGY SP Z O. O.

2017

Kopalnia gazu ziemnego

Instalacja taśm grzewczych na linii iniekcyjnej dozowania metanolu do odwiertu G-9H - Ośrodek Grupowy Grotów

PGNiG S.A.

2017

Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego

Projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej i telemetrii

"Przebudowa stacji transformatorowej 1MVA oraz włączenie dwóch agregatów kogeneracyjnych 480 kVA zasilanych biogazem"

IMA POLSKA S.A.

2016

Gorzelnia

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej: 

"Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław E"

PGNiG S.A.   

FX ENERGY SP. Z O. O.

2016

Kopalnia gazu ziemnego

Projekt wykonawczy zasilania gwarantowanego UPS dla serwerów obsługi klienta

4life direct

2016

Zakład ubezpieczeń

Projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA układu oczyszczania i wysyłki kwasu solnego z instalacji odzysku chlorowodoru z odpadów organicznych

ANWIL S.A.

2016

Zakład chemiczny

Projekt wykonawczy zasilania punktu kasowego banku - zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i zasilanie gwarantowane z UPS

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

2016 Bank

Projekt wykonawczy zasilania serwerowni banku - zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i zasilanie gwarantowane z UPS

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

2015 Bank

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej:

"Przebudowa budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowa komina, przebudowa i budowa sieci cieplnych i gazowych"

Szpital 

Międzyrzecki sp. z o.o.

 2015  Szpital

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej i ochrony katodowej: 

"Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Karmin"

PGNiG S.A.  

FX ENERGY SP Z O. O.

 2015  Kopalnia gazu ziemnego

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej: 

"Wymiana urządzenia filtracyjnego wraz z obudową filtra"

MARMITE S,A.

 2015  Produkcja przemysłowa

Projekt wykonawczy branży AKPiA: 

"Dostosowanie wiaty WR1 do rozładunku bioetanolu wraz z przygotowaniem infrastruktury w Zakładzie produkcyjnym w Płocku - Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A."

 PKN ORLEN S.A.

Wydział cystern kolejowych  

Wydział cystern samochodowych

 2015 Petrochemia Rafineria

Projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA:

"Dokumentacja projektowa instalacji neutralizacji części technologicznych ścieków siarczanowych z instalacji produkcji bieli tytanowej do oczyszczalni ścieków"

Grupa AZOTY

Zakłady Chemiczne "Police"

Wydział Oczyszczalni Ścieków 

Jednostka Biznesowa Pigmenty

2014 Zakład chemiczny

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA:

"Projekt robót budowlanych dla montażu zbiornika magazynowego ługu sodowego - TK-408-4"

Grupa AZOTY

Zakłady Azotowe Puławy

Wydział Nieorganiczny i BOŚ

 2014 Zakład chemiczny

Projekt wykonawczy branży elektrycznej:

"Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji produkcji Betain, w celu zwiększenia jej zdolności produkcyjnej do 10 tys. ton/rok"

PCC Rokita/PCC Exol 2014 Zakład chemiczny